Welkom

Welkom

Expertise en toegevoegde waarde

Mariëtte streeft met haar individuele persoonlijke benadering naar een langdurige vertrouwensrelatie met haar klanten.

Hieronder treft u haar expertises aan en de toegevoegde waarde die Mariëtte voor u kan bieden:

Expertise gebieden

  • MKB/directeur groot aandeelhouderpraktijken
  • Vermogende particulieren
  • Het voeren van fiscale beroepsprocedures
  • Herstructureringen ondernemingsstructuren
  • Bedrijfsopvolging
  • Estate planning

Toegevoegde waarde

Mariëtte kan door ondernemers en particulieren van betekenis zijn voor zowel adviserende als uitvoerende fiscale werkzaamheden. Bij adviserende fiscale werkzaamheden brengt zij eerst samen met de klant in kaart wat het vraagstuk precies is, vervolgens wordt in overleg met de klant gezocht naar een oplossing of een passende mogelijkheid voor zijn specifieke situatie. Door 16 jaar ervaring en opleidingen is zij in staat om haar klanten bij dit gehele adviestraject gedegen fiscaal terzijde ter zijde te staan tegen een aanzienlijk lager tarief dan de grote advieskantoren. Daarbij bezit Mariëtte over een goed gesorteerd netwerk waardoor eenvoudig een specialist op een specifiek kennisgebied gevonden is die vaak moeilijk toegankelijk is, voor kleinere bedrijven en/of particulieren. Naast advieswerkzaamheden kunnen door particulieren en bedrijven ook uitvoerende fiscale werkzaamheden bij Mariëtte worden ondergebracht. De uitvoerende werkzaamheden betreffen het gehele fiscale traject dat komt kijken bij het indienen van de jaarlijkse belastingaangifte, van het invullen van het aangiftebiljet tot het controleren van de belastingaanslagen, het indienen van verzoek- en bezwaarschriften en het optreden als contactpersoon bij de Belastingdienst. Bij de uitvoerende werkzaamheden wordt gecontroleerd of tijdig aan alle verplichtingen is voldaan en of optimaal gebruik wordt gemaakt van de alle fiscale mogelijkheden.